EventsDateParticipants

Online AVIC Centre Workshop

09 Nov. 2020

MTI: Prof Zhiqiang Li, Prof Yuansong Zeng, Dr Wei Xie, Mr Jun Tao, Dr Guoke Wei, Dr Wei Chen, Mr Lihua Du, Prof Li Chen, Prof Bing Zhao, Dr Haitao Qu, Dr Haitao Zhao, Mr Enguang He, Dr Guojia Ma

FAI: Prof Yu Ning, Prof Qianping Wang, Prof Bintuan Wang, Prof Wutao Lei, Prof Ruixiang Lou, Mr Weiguo Zhou, Mr Yanjun Zhang, Mr Lu Xie, Mr Renjun Sun, Dr Yinhua Zhou, Mr Yongzhi Hang, Mr Xiaoyang Wang, Mr Peng Chen, Ms Ning Li, Mr Yungeng Xiao

Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Ricardo Martinez-Botas, Prof Kamran Nikbin, Dr Jing Pang, Prof Bamber Blackman, Dr Catrin Davies, Dr Nan Li, Dr Jun Jiang, Dr Xiaoyu Xi, Dr Zhusheng Shi, Dr Haibao Liu, and other researchers

AVIC Centre Workshop at Imperial

14 Nov. 2019 

MTI: Prof Zhiqiang Li, Dr Wei Xie, Dr Ming Xu, Dr Chun Wang, Dr Qingtao Yu, Mr Lihua Du, Mr Wengui Wang

FAI: Prof Yuming Zeng, Dr Bin Gu, Ms Jie Zheng, Mr Lu Xie, Mr Xiayang Wang

Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Ricardo Martinez-Botas, Prof Tony Kinloch, Dr Jing Pang, Dr Bamber Blackman, Dr Catrin Davies, Dr Nan Li, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Jun Jiang, Dr Paul Hooper, Dr Haibao Liu, Dr Milad Toolabi, and other researchers

AVIC Centre Workshop in Xi’an

15 May 2019 

FAI: Prof Jun Feng, Prof Bintuan Wang, Prof Yuming Zeng, Prof Wutao Lei, Prof Qianping Wang, Prof Ruixiang Lou, Prof Yuming Jia, Mr Weiguo Zhou, Mr Yungeng Xiao, and other researchers

MTI: Prof Yuansong Zeng, Dr Wei Xie, Ms Zhaoyan Chi, Mr Huaxia Zhao, Mr Maowei Yang, Mr Kai Li, Mr Xingzhen Zhang, Mr Yinglong Han

Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Kamran Nikbin, Dr Bamber Blackman, Dr Jun Jiang, Dr Zhusheng Shi, Dr Nan Li, Dr Haibao Liu

AVIC Centre Workshop at Imperial

19 Jul. 2018

FAI: Prof Xiaofeng Liu, Prof Bintuan Wang, Prof Yuming Zeng, Prof Qianping Wang, Dr Qiang Fu, Dr Bin Gu, Ms Jie Zheng, Dr Yaoqiong Liu, Dr Hui Chai, Mr Liao Sun

MTI Prof Zhiqiang Li, Prof Xiangnian Wang, Dr Wei Xie, Prof Yan Wang, Prof Xiaobing Zhang, Dr Haitao Qu

Imperial: Dr Simon Hepworth, Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Stephen Garwood, Dr Dimitris Sarantaridis, Dr Nan Li, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Jun Jiang, Dr Paul Hooper, Dr Haibao Liu, Mr Zinong Tan, and other researchers

AVIC Centre Workshop in Beijing

23 Apr. 2018

AVIC: Mr Gang Chen

FAI: Prof Jun Feng, Prof Bintuan Wang, Prof Weiping Yang, Prof Qianping Wang, Prof Wutao Lei, Mr Peng Chen, , Mr Weiguo Zhou, Mr Zhen Wang, Dr Wei Xiong, Mr Chenying Hu, Mr Liao Sun, Mr Cui Yuan, Mr Lei Zhang, Mr Yinhua Zhou, and other researchers

MTI: Prof Zhiqiang Li, Prof Yuansong Zeng, Dr Wei Xie, Mr Xingyun Ma, Prof Li Chen, Prof Bing Zhao, Mr Lihua Du, Mr Wengui Wang, Tian Liang, Mr Lijun Wei, Mr Haitao Zhao, Mr Minchao Yang, Mr Mingbin Li, Ms Junmei Li, and other researchers

Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Peter N Childs, Prof Kamran Nikbin, Dr Bamber Blackman, Dr Jun Jiang, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Nan Li

AVIC Centre Workshop at Imperial

 4 Dec. 2017  

FAI: Prof Jun Feng, Prof Wutao Lei, Prof Weiping Yang, Prof Ruixiang Lou, Prof Lei Zhang, Dr Qiang Fu, Dr Bin Gu, Dr Lu Xie

MTI: Prof Feng Liao, Dr Wei Xie, Dr Huaixue Li, Dr Yinlong Han

Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Ricardo Martinez-Botas, Prof Peter Childs, Prof Kamran Nikbin, Dr Dimitris Sarantaridis, Dr Bamber Blackman, Dr Catrin Davies, Dr Liliang Wang, Dr Nan Li, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Jun Jiang and other researchers

Visit of MTI Vice President

10 Oct. 2017   

MTI: Prof Yaping Zhang, Mr Junchao Liu, Dr Wei Xie, Mr Yan Gao, Ms Huanyi Liu

Imperial: Prof Jianguo Lin, Dr Xiaoyi Xi, Dr Zhusheng Shi, Mr Fenggong Lyu

Visit of Vice President of AVIC

 15 Sep. 2017

AVIC: Prof Xinguo Zhang, Prof Jinzhong Wei, Ms Na Zhu, Ms Xue Tian

MTI: Prof Zhiqiang Li, Prof Yuegang Zhang, Prof Mingxi Zhang, Prof Zhenghua Cao, Dr Wei Xie

Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Kamran Nikbin, Dr Dimitris Sarantaridis, Dr Catrin Davies, Dr Jun Jiang, Dr Nan Li, Dr Xiaoyu Xi, Dr Zhusheng Shi and other researchers

AVIC Centre Workshop at FAI

 5 Jun. 2017 AVIC: Ms Na Zhu

FAI: Prof Jun Feng, Prof Bintuan Wang, Prof Zhaodian Guo, Prof Weiping Yang, Prof Wutao Lei, Prof Quanli Chen, Prof Wei Yuan, Prof Xinquan Zhang, Mr Weiguo Zhou, and other researchers

MTI: Prof Yaping Zhang, Dr Wei Xie, Mr Yudai Wang, Mr Xingyun Ma, Mr Qiang Liu, Mr Yu Sun

Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Kamran Nikbin, Dr Bamber Blackman, Dr Jun Jiang, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Dimitrios Sarantaridis, Dr Nan Li

Visit from Vice Presidents of BAMTRI and FAI

7 Dec. 2016

BAMTRI: Prof Yuansong Zeng, Prof Shuili Gong, Dr Wei Xie


FAI: Prof Yansheng Luo, Prof Puqiang Cheng, Mr Xiang Guo, Mr Feixing Kou, Dr Jie Zhang, Mr Shangqing Liang


Imperial: Prof Jianguo Lin, Dr Zhusheng Shi, Dr Jun Jiang, Dr Wei Xiong, Mr Xiaoang Cao, Dr Yongjuan Jing, Mr Enguang He

AVIC Workshop at Imperial

14 Nov. 2016

BAMTRI: Prof Zhiqiang Li, Prof Hongliang Hou, Dr Wei Xie, Dr Bing Zhao, Mr Haitao Qu


FAI: Prof Bintuan WANG, Prof Qianping WANG, Prof Jie YANG, Mr Xinquan ZHANG, Mr Xiangying WANG, Mr Rui HOU, Ms Chen LI, Mr Chenghui FENG, Mr Qiang FU


Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Peter Childs, Dr Dimitris Sarantaridis, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Prof Kamran Nikbin, Prof Trevor Dean, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi , Dr Xiaoyu Xi, Dr Jun Jiang, Mr Xiaoang Cao, Mr Enguang He, Dr Yongjuan Jing, Mr Ran Pan, Dr Wei Xiong, Mr Haoxiang Gao, Mr Youssef Ibrahim, Ms Jinghua Zheng

Visit from President of  AVIC-TECH

 28 Jun. 2016

AVIC-TECH: Prof Xiasheng Sun, Prof Peng Zhao

ACC: Prof. Tiebing Tian, Prof. Dantao Yan

ASRI: Prof. Shihui Duan, Prof. Binwen Wang, Prof. Xiaochuan Liu, Prof. Yu Yang

Imperial College:  Prof Alice Gast, Prof Jeff Magee FREng, Prof Neil Alford,Prof Peter Cawley Prof Jianguo Lin FREng, Prof John Dear, Prof Kamran Nikbin, Dr Bamber Blackman, Dr Catrin Davies, Dr Liliang Wang, Dr Jun Jiang, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Rebeca Santamaria-Fernandez, Dr Dimitris Sarantaridis

Workshop Beijing 27 May. 2016

BAMTRI: Prof Li Zhiqiang, Prof Han Xiuquan, Mr Xiao Shihong, Dr Xie Wei, Director, Dr Cui Xiangzhong, Ms Shao Jie, Dr Tao Jun, Dr Wang Xichang, Dr Ma Guojia, Dr Deng Ying, Dr Liu Qi, Ms Huang Xia, Mr Wang Yaoqi, Dr Zhang Jie, Mr Zhang Sheng, Mr Zhao Haitao

FAI: Prof Feng Jun, Mr Zhou Weiguo, Ms Yang Jie, Mr Feng Chenhui, Dr Chai Hui, Dr Zhou Yinhua, Ms Liu Yaoqiong

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Dr Dimitris Sarantaridis, Prof Gordon Williams, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi

 Workshop London  9-10 Dec. 2015

BAMTRI: Prof Li Chen, Dr Wei Xie, Mr Xiaoning Han, Mr Sheng Zhang, Mr Ying Deng

FAI: Prof Puqiang Cheng, Prof Jie Yang, Mr Ming Yu, Mr Wei Zhang, Mr Liyong Jia, Ms Miao Li

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Dr Dimitris Sarantaridis, Prof Gordon Williams, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi

 Visit from VP of BAMTRI  25 Nov.  2015

BAMTRI: Prof Xiaohong Li, Dr Wei Xie, Ms Jing Li, Mr Sheng Zhang, Dr Ying Deng

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Dr Zhusheng Shi

Visit from CE of BAMTRI 12 Nov. 2015

BAMTRI: Prof Zhiqiang Li, Mr Sheng Zhang, Dr Ying Deng

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Dr Zhusheng Shi

TISICS: Mr Stephen Kyle-Henney

Visit from FAI 30 Sept. 2015

FAI: Prof Jian Wang, Prof Mengyan Liu, Prof Gaochao Yang, Prof Yuming Zeng, Prof Qianping Wang, Mr Tianxing Liu

Imperial College: Prof Jianguo Lin, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi

Workshop London 15 June 2015

FAI: Professor Bintuan Wang, Mr Weiguo Zhou

BAMTRI: Professor Zhiqiang Li, Professor Shihong Xiao, Professor Ming Xu, Professor Fang Wu, Professor Junying Fu

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Professor Stephen Garwood, Professor Gordon Williams

Visit from EVP of AVIC 9 June 2015

AVIC Group: Prof Hui Liu, Prof Guoqiang Zhou, Prof Xingwu Li, Prof Chao Yang, Ms Huixi Li, Prof Ping Wang

Imperial College: Prof John Dear, Dr Liliang Wang

Visit to FAI Xi'An 23 Apr. 2015

FAI: Professor Jun Feng, Professor Bintuan Wang, Professor Ruixiang Lou, Mr Weiguo Zhou

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor Kamran Nikbin, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi, Dr Jun Jiang

Visit to BAMTRI Beijing 21 Apr. 2015

BAMTRI: Professor Qiao Guan, Professor Zhiqiang Li, Professor Xiangnian Wang, Professor Li Chen, Dr Wei Xie, Dr Wei Chen, Dr Ying Deng

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor Kamran Nikbin, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Dr Zhusheng Shi, Dr Jun Jiang

Workshop London 1 Dec. 2014

FAI: Professor Jun Feng, Professor Ruixiang Lou, Professor Yuming Zeng, Ms Chen Li, Mr Hao Ji, Mr Peng Zhang, Mr Zhangu Qi

BAMTRI: Professor Zhiqiang Li, Dr Wei Xie

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Professor Trevor Dean, Professor Stephen Garwood, Professor Gordon Williams

Workshop London 14 July 2014

AVIC: Professor Gang Chen

FAI: Professor Shouze Li, Professor Jun Feng, Professor Bintuan Wang, Professor Mengyan Liu, Mr Zhen Xi, Mr Yujie Zhang, Ms Yaoqiong Liu

BAMTRI: Professor Zhiqiang Li

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Dr Liliang Wang, Professor Trevor Dean, Professor Stephen Garwood

Visit from VP of AVIC-Tech London 09 July 2014 

AVIC-Tech: Professor Zhou Guoqiang, Professor Zhao Peng, Professor Cao Zhenghua, Professor Liang Bin, Professor Wang Ping

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor James Stirling, Dr George Adam, Dr Liliang Wang, Dr Qian Bai

Visit from EVP of AVIC London  21 Nov. 2013

AVIC: Professor Xu Zhanbin, Professor Wang Lijian, Professor Rong Yichao, Professor Zhou Guoqiang, Professor Zhao Peng, Professor Dai Shenglong

Imperial College: Professor Jeff Magee, Professor Jianguo Lin, Professor Fionn Dunne, Professor Kamran Nikbin, Dr Simon Hepworth (Director of Corporate Partnerships)

Workshop London  11 Nov. 2013

FAI: Professor Jun Feng, Professor Bintuan Wang, Professor Wenping Wang, Professor Ruixiang Lou, Mr Wei Zhang, Mr Jin Gao, Mr Chaoguang Huang, Mr Yanqing Kou

BAMTRI: Professor Zhiqiang Li

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Professor Trevor Dean

Visit from FAI 11 July 2013

Professor Wenping Wang (General Manager for Chief Designer’s Office)

Visit from BAMTRI 27 June 2013

Professor Qiao Guan (Academician of Chinese Academy of Engineering), Professor Shuili Gong (Deputy Chief Engineer)

Visit from BAMTRI 20 May 2013

Professor Delun Guo (Chief Professor, welding technologies), Professor Tianchang Zhang

Visit from EVP of AVIC 10 May 2013

Professor Ruguang Geng, Professor Gang Li, Professor Qian Zhu, Professor Jian Li, Professor Xin Wang, Mr Xingting Dan, Ms Ke Han, Mr Hao Liu

Imperial College: Professor Jeff Magee (Principal of the Faculty of Enginering), Professor Peter Cawley (FRS FREng, Head of Department), Professor Jianguo Lin (AVIC Centre Director and Head of Division), Professor John Dear (AVIC Centre Executive Co-Director), Dr Catrin Davies, Dr Daniel Balint, Dr Bamber Blackman, Dr Maria Charalambides

Workshop FAI Xi'An 23 Apr. 2013

Professor Lixing Chen (Vice President), Professor Zhiqiang Li (Chief Engineer), Professor Yajun Wang (Vice President), Professor Feng Lu, Professor Yue Yan, Professor Yiwei Shi, Professor Jinwen Zou

AVIC: Professor Xinguo Zhang (EVP), Professor Jinzhong Wei (VP), Mr Peng Li, Ms Na Zhu, Ms Xue Tian

FAI: President Shouzhe Li, Professor Lixing ChenBAMTRI: President Jun Zhang, Professor Zhiqiang Li

 Opening of AVIC centres  24 Oct. 2012

AVIC: Professor Xinguo Zhang (EVP), Professor Jinzhong Wei (VP), Mr Peng Li, Ms Na Zhu, Ms Xue Tian

FAI: President Shouzhe Li, Professor Lixing Chen

BAMTRI: President Jun Zhang, Professor Zhiqiang Li

BIAM: Professor Yajun Wang (EVP), Professor Feng Lu, Professor Yue Yan, Professor Yiwei Shi, Professor Jinwen Zou

Chinese Embassy: Counsellor Futao Chen

Imperial College: Professor Sir Keith O’Nions, Professor Peter Cawley, Professor Neil Alford, Professor Jeff Magee, Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Professor Kamran Nikbin, Professor Tony Kinloch, Professor Fionn Dunne, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies,

Enter table footer here