EventDateVisitors

Online BIAM Centre Workshop

10 Novmber 2020

BIAM: Dai Shenglong, Li Xingwu, Lu Feng, Zhang Zhiguo, Xie Xiaochang, Zhang Kun, Xiao Chengbo, Chen Junzhou, Yan Yue, Huang Xu, Xiong Huaping, and other researchers

Imperial: John Dear, Jianguo Lin, Fionn Dunne, Kamran Nikbin, Ben Britton, Jing Pang, Bamber Blackman, Monica Marinescu, Minh-Son Pham, Jun Jiang, Xiaoyu Xi, Zhusheng Shi, Yi Guo, and other researchers

Project meeting in London

7 June 2019

BIAM: Yan Yue, Huo Zhongqi, Zhang Xiaowen, Chen Mu, Yuting Ding

Imperial: John Dear, Bamber Blackman, Christine Ng, Greg Offer, Monica Marinescu, Huizhi Wang, Mei-Chin Pang

BIAM Centre workshop in Beijing

 

13 May 2019

 

BIAM: Dai Shenglong, Wang Yajun, Li Xingwu, Lu Feng, Zhang Zhiguo, Xie Xiaochang, Yan Yue, Huang Xu, Xiao Chengbo, Jiao Jian, Zhou Biao, Tian Gaofeng, Li Zhisheng, and other researchers

Imperial: John Dear, Jianguo Lin, Kamran Nikbin, Ben Britton, Bamber Blackman, Jun Jiang, Zhusheng Shi, Nan Li, Haibao Liu, Xianyan Zhou

Visit of BIAM delegation

31 October 2018

BIAM: Prof Haifeng Jiang, Prof Feng Lu, Mr Zhiguo Zhang, Mr Yazhou Zhang, Ms Zhou Leimin, Prof Yan Wang, Prof Cheng Yang, Prof Zhaodong Fan, Dr Yingwei Fan

Imperial: Prof. Jianguo Lin, Dr Jun Jiang, Dr Xiaoyu Xi, Dr Zhusheng Shi, Dr Jiaying Jiang and PhD students

Visit of BIAM and Beijing Municipal Science & Technology Commission delegation

 

13 May 2018

BMSTC: Mr Qiang Xu, Mr Di Wei, Mr Xiaoyu Zhu, Ms Song Yang

BIAM: Mr Xiaochang Xie, Mr Xudong Wang

Imperial: Dr Xiaoyu Xi, Dr Zhusheng Shi

BIAM Centre workshop in London

3 May 2018

BIAM: Prof Yajun Wang, Prof Feng Lu, Prof Yue Yan, Prof Chengbo Xiao, Mr Biao Zhou, Ms Leimin Zhou, Dr Zhisheng Li

Imperial: Prof John Dear, Dr Dimitris Sarantaridis, Prof Fionn Dunne, Dr Ben Britton, Dr Minh-Son Pham, Dr Catrin Davies, Dr Bamber Blackman, Prof Kamran Nikbin, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Jun Jiang, Dr Jiaying Jiang and other researchers

Visit to BIAM

27 April 2018

 

BIAM: Prof Xingwu Li, Prof Feng Lu, Prof Yue Yan, Prof Yingying Lin, Prof Hai Lin, Prof Shuyun Wang, Mr Biao Zhou, Mr Xiaochang Xie, Dr Guodong Zhang, Dr Neng Li, Dr Jingqian Zhao, Dr Liu Chen, Dr Jian Yu, and other researchers

Imperial: Dr Bamber Blackman, Dr Min-Son Pham, Dr Jun Jiang, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi

 Visit of BIAM delegation  22 January 2018  

BIAM: Prof Yajun Wang, Mr Xiaochang Xie, Mr Xudong Wang, Mr Shaojiu Yan, Ms Jinhua Wang, Dr Zhisheng Li

Imperial: Prof Jianguo Lin, Dr Zhusheng Shi, Dr Jiaying Jiang

Visit of BIAM delegation

 

17 October 2017

 

BIAM: Prof YAN Yue, Dr CHEN Mu, Dr ZHANG Xiaowen, Ms TIAN Tian

 

Visit of AECC Chairman

 

12 July 2017

 

AECC: Mr CAO Jianguo, Ms ZOU Suping, Mr CHEN Shaoyang, Mr HUANG Xingdong, Mr ZHANG Jian, Mr DAI Shenglong, Mr DING Jun, Mr WANG Yehui, Ms GUAN Nannan, Mr LU Feng, Mr XIE Xiaochang

Chinese Embassy: Mr JIANG Sunan, Mr YANG Yaoyun

Imperial: Prof Alice P. Gast, Prof Nick Jennings FREng, Prof Neil Alford FREng, Prof Peter Cawley, Prof Ricardo Martinez-Botas, Prof Jianguo Lin, Prof Fionn Dunne, Dr Rebeca Santamaria-Fernandez, Dr Dimitris Sarantaridis, Dr Bamber Blackman, Dr Catrin Davies, Dr Ben Britton, Dr Liliang Wang, Dr Jun Jiang, Dr Xiaoyu Xi, Dr Zhusheng Shi, Dr Liu Chen, Dr Jinqian Zhao

 

BIAM Centre workshop in Beijing

 

8 June 2017

 

BIAM: Prof Dai Shenglong , Prof Wang Yajun , Prof Lu Feng , Prof Li Jiarong, Prof Zhang Zhiguo, Prof Yan Yue, Prof Huang Xu, Prof Xiong Huaping, Prof Zhang Xiaoyan, Prof Xiao Chengbo, Dr Guan Yongjun, Mr Xie Xiaochang, Prof Huang Zhaohui, Prof Wang Shuyun and other researchers

Imperial: Prof Jianguo Lin, Prof John Dear, Prof Kamran Nikbin, Dr Bamber Blackman, Dr Jun Jiang, Dr Zhusheng Shi, Dr Xiaoyu Xi, Dr Dimitris Sarantaridis, Dr Nan Li, Dr Ben Britton

BIAM Workshop 04 July 2016

BIAM: Professor Yajun Wang, Professor Feng Lu, Professor Yue Yan, Professor Jinwen Zou, Professor Yiwei Shi, Ms Tian Tian

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Professor Fionn Dunne, Dr Bamber Blackman, Dr Gregory Offer, Dr Catrin Davies, Dr Ben Britton

BIAM Workshop

07 December 2015

BIAM: Professor Feng Lu, Professor Yue Yan, Professor Xu Huang, Ms Tian Tian

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Professor Fionn Dunne, Professor Tony Kinloch, Professor Gordon Williams, Dr Bamber Blackman, Dr Maria Charalambides, Dr Gregory Offer, Dr Catrin Davies, Dr Ben Britton

Visit from AVIC group

09 July 2015

AVIC group: Professor Hui Liu

AVIC-TECH: Professor Guoqiang Zhou, Professor Ping Wang, Ms Huixi Li

AVIC-BIAM: Professor Xingwu Li

AVIC-AIM: Professor Chao Yang

Imperial College: Professor John Dear, Professor Fionn Dunne, Dr Liliang Wang

BIAM Workshop

22 June 2015

BIAM: Professor Yajun Wang, Professor Feng Lu, Professor Yiwei Shi, Professor Jinwen Zou, Professor Yue Yan, Professor Guangxun Liu, Ms Tian Tian

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Professor Fionn Dunne, Professor Tony Kinloch, Dr Bamber Blackman, Dr Gregory Offer, Dr Catrin Davies, Dr Ben Britton

BIAM Workshop

03-04 December 2014

AVIC: Xiaowen Wang (representing Professor Gang Chen)

AVIC-TEC: Professor Lin Liu

BIAM: Professor Yajun Wang, Professor Feng Lu, Professor Yiwei Shi, Professor Jinwen Zou, Professor Yue Yan, Professor Hui Luo, Ms Tian Tian

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Professor Fionn Dunne, Professor Kamran Nikbin, Dr Maria Charalambides, Dr Catrin Davies

Visit from VP of AVIC-Tech 09 July 2014

AVIC-Tech: Professor Guoqiang Zhou, Professor Peng Zhao, Professor Zhenghua Cao, Professor Bin Liang, Professor Ping Wang

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor James Stirling, Dr George Adam, Dr Liliang Wang, Dr Qian Bai

Visit from EVP of AVIC 21 November 2013

AVIC: Professor Zhanbin Xu, Professor Lijian Wang, Professor Yichao Rong, Professor Guoqiang Zhou, Professor Peng Zhao, Professor Shenglong Dai

Imperial College: Professor Jeff Magee, Professor Jianguo Lin, Professor Fionn Dunne, Professor Kamran Nikbin, Dr Simon Hepworth (Director of Corporate Partnerships)

BIAM Workshop 11-12 October 2013

BIAM: Professor Yajun Wang, Professor Feng Lu, Professor Jinwen Zou, Professor Yiwei Shi, Professor Yue Yan, Ms Tian Tian

Imperial College: Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Prof Fionn Dunne, Professor Kamran Nikbin, Dr Catrin Davies, Dr Daniel Balint, Dr Maria Charalambides, Dr Barbara Shollock

Visit from EVP of AVIC 10 May 2013

AVIC: Professor Ruguang Geng, Professor Gang Li, Professor Qian Zhu, Professor Jian Li, Professor Xin Wang, Mr Xingting Dan, Ms Ke Han, Mr Hao Liu

Imperial College: Professor Jeff Magee (Principal of the Faculty of Enginering), Professor Peter Cawley (FRS FREng, Head of Department), Professor Jianguo Lin (FREng, AVIC Director and Head of Division), Professor John Dear (AVIC Executive Co-Director), Dr Catrin Davies, Dr Daniel Balint, Dr Bamber Blackman, Dr Maria Charalambides

BIAM Workshop 26-27 October 2012

BIAM: Professor Yajun Wang, Professor Feng Lu, Professor Jinwen Zou, Professor Yiwei Shi, Professor Yue Yan

Imperial College: Professor Jeff Magee , Professor Peter Cawley, Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Professor Kamrin Nikbin, Dr Catrin Davies, Dr Daniel Balint

Opening of AVIC and BIAM centres

25 October 2012

AVIC: Professor Xinguo Zhang (EVP), Professor Jinzhong Wei (VP), Mr Peng Li, Ms Na Zhu, Ms Xue Tian

FAI: President Shouzhe Li, Professor Lixing Chen

BAMTRI: President Jun Zhang, Professor Zhiqiang Li

BIAM: Professor Yajun Wang (EVP), Professor Feng Lu, Professor Yue Yan, Professor Yiwei Shi, Professor Jinwen Zou

Chinese Embassy: Counsellor Futao Chen

Imperial College: Professor Sir Keith O’Nions, Professor Peter Cawley, Professor Neil Alford, Professor Jeff Magee, Professor Jianguo Lin, Professor John Dear, Professor Kamran Nikbin, Professor Tony Kinloch, Professor Fionn Dunne, Dr Daniel Balint, Dr Catrin Davies

 
Summary of the table's contents