Programme Managers

 • Mrs Hui Jia

  Hui_Jia

  Personal details

  Mrs Hui Jia

  Affiliations

  Programme Manager of Resource Geophysics Academy
  Imperial College London

 • Dr Jiashun Yao

  Jiashun_Yao

  Personal details

  Dr Jiashun Yao

  Affiliations

  Programme Manager of Resource Geophysics Academy
  Research Associate in Geophysics
  Imperial College London