Meet the Communications and Signal Processing group...

Academics

ImageDetails
Ayush Bhandari portrait photo.

Dr Ayush Bhandari
Lecturer

Mike Brookes portrait photo.

Mr Mike Brookes
Senior Research Investigator

Bruno Clerckx portrait photo.

Dr Bruno Clerckx
Reader in Communications and Signal Processing

Tony Constantinides portrait photo.

Emeritus Professor Tony G Constantinides FREng
Senior Research Investigator

Wei Dai portrait photo. Dr Wei Dai
Senior Lecturer
Pier Luigi Dragotti portrait photo. Professor Pier Luigi Dragotti
Professor of Signal Processing
Kin Leung portrait photo. Professor Kin K Leung, Head of Communications and Signal Processing Group
Tanaka Chair in Internet Technology
Cong Ling portrait photo.

Dr Cong Ling
Reader in Coding and Information Theory

Danilo Mandic portrait photo. Professor Danilo Mandic
Professor of Signal Processing
Thanassis Manikas portrait photo. Professor Athanassios Manikas
Professor of Communications and Array Processing
Patrick Naylor portrait photo. Dr Patrick Naylor
Reader in Speech & Audio Signal Processing
Tania Stathaki portrait photo. Dr Tania Stathaki
Reader in Signal Processing

Administrator

ImageDetails
 Placeholder - Vanessa Rodriguez-Gonzalez

Miss Vanessa Rodriguez-Gonzalez

Senior Research Group Administrator

Researchers

Research Fellows

Research Associates

Research Assistants

ImageDetails
Cheng Cheng portrait photo.

Mr Cheng Cheng

Junjie Huang portrait photo.

Mr Jun-Jie Huang

Hengyan Liu portrait photo.

Mr Hengyan Liu

Pingfan Song portrait photo.

Mr Pingfan Song

Students

PhD Students

 Tricia Adjei Athanasios Konstantinidis Christian Porter
 Roxana Alexandru  Vincent Leung  Yifan Ran
 Giuseppe Calvi  Conghui Li  Stephanie Reynolds
 Cheng Cheng  Shengxi Li  Mariana Santos Silva
 Edmund Dable-Heath  Xueqiong Li  Bruno Scalzo Dees
 Harry Davies  Hengyan Liu  Mohamed Suliman
 Peter Dawson  Tianrui Liu  Zhuqing Tang
 Xin Deng  Mahmoud Mahfouz  Thiannithi Thanthawaritthisai
 Nikolaos Dionelis  Simon McKnight  Tiffany Tuor
 Faheem  Nitish Mital  Jiabo Wang
 Charles Grover  Ahmad Moniri  Jingyuan Xia
 Aidan Hogg  Takashi Nakamura  Su Yan
 Junjie Huang  Vincent Neo Weisheng  Metin Yarici
 David Joseph  Constantinos Papayiannis  Qi Yu
 Junghoon Kim  Erika Pellegrino  Zeyang Yu
 Ilia Kisil  Enrico Piovano  Ziyao Zhang

Masters Students

Chaaban Barakat William Fuller Yajie Mao
Ai Bo Aditya Garga Nima Mohammadi Meshky
Maxime Rene Andre Bourdon Yunyi Guang Alexis Othonos
Benyang Cao Zhuoda Han Aikaterini Rentoumi
Stefan Iordanov Chahanov Amirsalar Jahanbin Hongjian Xiao
Congrong Chen Jinli Jin Lu Xu
Siyu Chen Chengchun Li Xiaocheng Yang
Ximo Chen Jinbo Li Shunya Zhang
Ran Cheng Jingxin Li Yunping Zhang
Jean Philippe Pierre Louis Achille Aristote Cherea Xiaofan Li Zheng Zhang
Jing Ding Xue Li Yang Zhao
Xuanming Feng Liang Ma Xiawei Zhuang