Citation

BibTex format

@inbook{Furmark:2021,
author = {Furmark, T and Van, Zalk N and Wurm, M},
booktitle = {Social ångest från teori till behandling},
editor = {Mörtberg and Tillfors},
pages = {25--51},
publisher = {Studentlitteratur},
title = {Social ångest som begrepp, diagnos och kulturyttring},
year = {2021}
}

RIS format (EndNote, RefMan)

TY  - CHAP
AU - Furmark,T
AU - Van,Zalk N
AU - Wurm,M
EP - 51
PB - Studentlitteratur
PY - 2021///
SP - 25
TI - Social ångest som begrepp, diagnos och kulturyttring
T1 - Social ångest från teori till behandling
ER -