Group Leader

Research Associates

PhD Students

Xianyan Zhou

xy

Xianyan Zhou

Kai Zhang

kz

Kai Zhang

Dr Christopher Hopper

kc

Dr Christopher Hopper

Zinong Tan

kc

Zinong Tan

Yaping Wang

tt

Yaping Wang

Yuehan Liu

tt

Yuehan Liu

Jiangjing Xi

tt

Jiangjing Xi

Chi Zhang

tt

Chi Zhang

Wei Wang

tt

Wei Wang

MSc students

Academic visitors

Graduates

Dr Qinmeng Luan

QM

Dr Qinmeng Luan

Dr Tabassam Yasmeen

tt

Dr Tabassam Yasmeen

Wenran Jiang

wr

Wenran Jiang

Yingjue Xiong

wr

Yingjue Xiong

Previous visitors